CARBRES

Pravidla ochrany osobních údajů

Dáváte souhlas s tím, aby Vás společnost Powertrain s.r.o., Antala Staška 1859/34, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 02958520, DIČ CZ02958520, (dále jen „Powertrain“) zařadila na základě Vaší registrace na stránkách www.carbres.cz nebo www.carbres.com případně v aplikaci Carbres (dále též jen „stránky carbres“) do seznamu členů Carbres (dále jen „členové“), jenž vede v souvislosti s poskytováním nabídkových a rezervačních služeb (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”) v partnerských provozovnách, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách Carbres (dále jen „partnerské provozovny“). Rezervační služby můžete využívat na základě registrace na stránkách Carbres.

Udělujete společnosti Powertrain souhlas ke zpracování svých kontaktních osobních údajů, jež uvedete při registraci na stránkách carbres, rezervaci na stránkách carbres, či jež uvedete v rezervačním formuláři, k němuž jste přistoupili prostřednictvím stránek partnerské provozovny nebo přímo. V případě uvedení kontaktních osobních údajů v rezervačním formuláři, udělujete také partnerské provozovně, ve vztahu ke kontaktním osobním údajům uvedeným v rezervačním formuláři, souhlas ke zpracování těchto údajů, a to pro účely kontaktování v rámci smluvního vztahu se společností Powertrain a pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, výrobků, nabídek a informací společnosti Powertrain či partnerské provozovny nebo obchodních partnerů společnosti Powertrain či partnerské provozovny, a pro účely kontaktování výherců případných marketingových soutěží pořádaných společností Powertrain či partnerskou provozovnou.

Souhlas je dán na dobu platnosti registrace člena na stránkách carbres, pokud jste členem, či na dobu pěti let, pokud dojde ke zrušení vaší registrace.

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu info@carbres.com, či na e-mailovou adresu provozovny, jde-li o obchodní sdělení provozovny, nebo odpovědí na konkrétní zaslanou zprávu, případně i telefonicky na čísle call centra uvedeného na stránkách carbres.

Osobní údaje členů jsou zpracovávány a používány výhradně společností Powertrain či partnerskou provozovnou, případně zpracovateli, s nimiž Powertrain (či provozovny) uzavře příslušné zpracovatelské smlouvy, a to výhradně pro výše uvedené účely. Speciální nabídky jsou členům zasílány na jejich e-mailovou adresu nebo na jejich členský profil, případně prostřednictvím nativní aplikace carbres. Powertrain neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě údaje poskytnuté carbres na základě výše uvedeného souhlasu a vyvine maximální úsilí, aby ani provozovna neposkytla ani jinak nezpřístupnila třetí osobě údaje poskytnuté partnerské provozovně.

Powertrain neručí za zpracování osobních údajů provozovnou. Pro jakékoliv připomínky ke zpracování údajů provozovnou je třeba se obrátit přímo na provozovnu.

Člen má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Powertrain či partnerskou provozovnu o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů) v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Powertrain či partnerská provozovna provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), jakožto i právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti chráněném aktuálním antivirovým softwarem. Přístup k úložišti je také chráněn heslem. V rámci společnosti jsou pravidla přístupu ke členské databázi a případně dalším osobním údajům nastavena tak, aby k nim měl přístup pouze okruh zaměstnanců či externích spolupracovníků, který s údaji nutně potřebují nakládat při poskytování rezervačních služeb či služeb s nimi souvisejících. Veškerý personál, jenž přichází s osobními údaji do styku, je poučen o povinnosti mlčenlivosti a dalších povinnostech podle zákona o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou Vám na stránkách carbres zpřístupněny po Vašem přihlášení ke členskému profilu (tedy po zadání Vašeho e-mailu a hesla). Pokud nejste registrovaným členem, budou Vám Vaše osobní údaje zpřístupněny na žádost zaslanou na e-mailovou adresu info@carbres.com.

Shromažďované a zpracovávané údaje jsme povinni poskytnout v případech vymezených právními předpisy orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, atd.

Vyhrazujeme si právo tato pravidla ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Tím, že budete nadále využívat rezervačních služeb, s takovými změnami vyjadřujete souhlas.

Jakékoli další podmínky využívání rezervačních služeb zpřístupněné na stránkách carbres nebo jiným způsobem nejsou těmito pravidly ochrany osobních údajů dotčeny.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 1.10.2016.
Datum poslední aktualizace: 1.10.2016
Powertrain s.r.o.

Kontakt

perm_identity
account_circle
location_on
comment