CARBRES

ÚVODNÍ INFORMACE

Pečlivě si prostudujte následující všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“) registrace na stránkách www.carbres.cz nebo www.carbres.com (dále též jen „stránky carbres“) a rezervování míst a poptávky služeb v partnerských provozovnách (dále též jen „poptávka“ nebo “rezervační služby”). Jak je uvedeno dále, registrací či provedením poptávky potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi vámi a společností Powertrain s.r.o., Antala Staška 1859/34, Praha 4, IČ 02958520,(dále jen „Powertrain“).

Rezervační služby carbres dávají registrovaným členům (dále jen „členové“) možnost snadné a rychlé poptávky prací v partnerských provozovnách, jejichž seznam je uveřejněn v aplikaci Cabres (dále jen „partnerské provozovny“), prostřednictvím aplikace Carbres. Po uskutečnění poptávky může člen získat za určitých podmínek nabídky či výhody. Nabídky i výhody nabízí a zajišťuje partnerská provozovna. Carbres zprostředkovává výhody členovi a zavazuje se vynaložit veškerou součinnost potřebnou k realizaci výhod; v případě neposkytnutí výhody partnerskou provozovnou však za takovou situaci neodpovídá.

REGISTRACE A UDĚLENÍ SOUHLASU

Registrace na stránkách carbres

Služby na stránkách carbres není možné využívat bez registrace, pouze členové mohou získávat nabídky či výhody, které jsou dále uvedené v těchto podmínkách.

Zaregistrovat se lze na stránkách nebo v aplikaci Carbres zadáním e-mailu a hesla, jména a přijímení po stisknutí tlačítka „Registrovat“ na stránkách Carbres a kliknutím na „Registrovat“.

Poté je možné provádět poptávky ve vybraných partnerských provozovnách. Registrace není zpoplatněna. Úspěšná registrace vám bude potvrzena zprávou zaslanou na zadanou emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

Jedna fyzická osoba se může na stránkách Carbres registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby Carbres v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti vaší registrace na stránkách Carbres. K ochraně osobních údajů a podmínkám poskytnutí vašeho souhlasu s jejich zpracováním viz Pravidla ochrany osobních údajů na stránkách Carbres.

Ukončení registrace

Člen může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na stránkách Carbres nebo v mobilní aplikaci.Powertrain může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli člena, pokud se odůvodněně domnívá, že člen porušuje tyto podmínky. Společnost Powertrain si vyhrazuje právo ukončit registraci na stránkách Carbres kterémukoli členovi a znemožnit využívání poptávek a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí poptávky, aniž by reagoval na nabídky a využil služeb v příslušné partnerské provozovně. Za porušení těchto podmínek se nepovažuje, pokud člen řádně zruší již provedenou poptávku, a to prostřednictvím stránek Carbres.

Společnost Powertrain si rovněž vyhrazuje právo ukončit členskou registraci zejména v případech, kdy se člen snaží neoprávněně získat výhody, je registrovaný pod neplatnou emailovou adresou a/nebo neplatným telefonním číslem, či je déle než 12 měsíců neaktivní/neprovedl žádnou poptávku. V případě zrušení členského účtu společností Powertrain nebudou členovi jeho případné výhody, na něž by měl jako registrovaný člen nárok, jakkoli nahrazeny.

Po ukončení členství má Carbres nárok dále používat obsah, který uživatel nahrál.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jakýmkoliv používáním stránek Carbres, zejména však vytvořením poptávky či registrace, dáváte souhlas s podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB CARBRES

Vytvoření poptávky

Služby mohou využívat pouze registrovaní členové.

Postup pro vytvoření poptávky je následující:

  • Krok 1: Člen vytvoří poptávku pro zvolené vozidlo a vybere si z nabídky partnerských provozoven v aplikaci Carbres. Kliknutím na příslušnou partnerskou provozovnu ji vybere do seznamu oslovených provozoven. Poté může odeslat poptávku těmto vybraným provozovnám.
  • Krok 2: Člen čeká na odpověď ze strany servisu, který zašle svoji cenovou nabídku na poptávané práce. Kliknutím na tlačítko akceptuje nabídku vybraného servisu.
  • Krok 3: Člen či partnerská provozovna se poté kontaktují přímo a domluví si termín provedení opravy nebo údržby.
  • Krok 4: Servis po dokončení opravy označí dokončení v systému Carbres. Zákazník na základě provedené opravy provede hodnocení servisu pomocí hvězdiček a může doplnit i slovní komentář, který bude viditelný ostatním uživatelům aplikace Carbres a daný Servis na něj může reagovat.

UPOZORNĚNÍ: PODMÍNKOU PRO ČERPÁNÍ VÝHOD U PARTNERSKÝCH PROVOZOVEN A VYUŽITÍ CENOVÝCH NABÍDEK, KTERÉ TYTO ČLENŮM POSKYTUJÍ, JE VŽDY NUTNÉ POUŽITÍ APLIKACE CARBRES, PŘI KTERÉ VYPLNÍTE POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ V APLIKACI NEBO NA STRÁNKÁCH CARBRES. PŘI TELEFONICKÉ NEBO JINÉ DOMLUVĚ SE SERVISEM NEMUSÍ PROVOZOVNA DODRŽET PODMÍNKY NABÍDNUTÉ V APLIKACI CARBRES, NENÍ-LI NA STRÁNKÁCH CARBRES UVEDENO JINAK.

Powertrain vyvine maximální úsilí, aby poptávky byly vyřízeny do 3 dnů od obdržení požadavku. U přednastavených cen za jednotlivé pracovní úkony bude nabídka odeslána automaticky.

Platnost a zrušení poptávky

Vytvořenou poptávku je před odesláním možné upravovat a psát poznámky k bližšímu vysvětlení provedení servisní práce. Po odeslání poptávky už úpravy nejsou možné. Platnost poptávky je maximálně 6 měsíců od data odeslání.

Nevyřízené a neuzavřené poptávky budou po uplynutí 6 měsíců od data odeslání smazány.

Poptávka může být kdykoli uzavřena nebo zrušena uživatelem v systému Carbres.

PARTNERSKÉ PROVOZOVNY

Partnerské provozovny poskytují servisní služby, některé partnerské provozovny jsou smluvně zavázány k poskytování výhod členům, kteří provedli platnou poptávku. Aktuální seznam partnerských provozoven je umístěn v aplikaci Carbres a je pravidelně aktualizován. Partnerské provozovny jsou oprávněny kdykoli ukončit smluvní vztah s Powertrain nebo změnit svou nabídku výhod; Powertrain není povinna o tomto člena informovat.

Hodnocení provozoven

Každý uživatel může svou návštěvu v partnerské provozovně ohodnotit, nejpozději však do 6 měsíců od data uskutečněné servisní práce. Výsledné hodnocení partnerské provozovny na stránkách Carbres bude vždy aktuálně vypočítáno na základě průměru všech zobrazených hodnocení.

Partnerská provozovna je na hodnocení oprávněna reagovat (a Powertrain může odpověď na stránkách Carbres zveřejnit). Powertrain si vyhrazuje právo hodnocení člena nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní poptávce nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé či nebude k věci.

Odpovědnost provozoven

Partnerské provozovny poskytují nabídky a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. Společnost Powertrain neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých partnerských provozoven. Jakékoliv reklamace služeb partnerské provozovny je třeba uplatnit přímo u příslušné partnerské provozovny. Společnost Powertrain neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi členem či uživatelem a partnerskou provozovnou. Společnost Powertrain si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu partnerských provozoven bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu členů či uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na stránkách a / nebo v aplikaci Carbres.

OSOBNÍ ÚDAJE

Při zpracování osobních údajů, jež poskytnete Powertrain nebo partnerské provozovně, v níž jste učinili poptávku, se řídí samostatným dokumentem „Pravidla ochrany osobních údajů“ dostupným na stránkách carbres.

RŮZNÉ

Odkazy na jiné webové stránky

Powertrain nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od Carbres, umístěných na stránkách Carbres, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněné na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními Powertrain.

Obsah stránek Carbres

Powertrain vyvine maximální úsilí k tomu, aby všechny informace uvedené na stránkách a v aplikaci Carbres byly vždy aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se Powertrain předem omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na stránkách a v aplikaci Carbres jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Powertrain a společnost Powertrain si k nim vyhrazuje veškerá práva. Na stránkách a v aplikaci Carbres může být také zobrazena propagace služeb či produktů Powertrain či smluvních partnerů Powertrain.

Materiály a texty obsažené na stránkách a v aplikaci Carbres mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem společnosti Powertrain. Powertrain si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na těchto stránkách a v aplikaci i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. Veškeré změny v těchto podmínkách nabydou účinnosti po jejich zveřejnění na stránkách carbres. Nebude-li člen se změnami souhlasit, je oprávněn svou registraci zrušit.

Podněty

Společnost Powertrain si váží názorů a zpětné vazby členů i neregistrovaných uživatelů. Názory a podněty týkající se partnerských provozoven nebo stránek a aplikace prosím zasílejte na info@carbres.cz. Powertrain si vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat, a to i bez uvedení jména odesilatele, dle svého uvážení.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2016.
Datum poslední aktualizace: 15.9.2016

Powertrain s.r.o.

Kontakt

perm_identity
account_circle
location_on
comment